Kontakt

LAUDER s.r.o.


LAUDER s.r.o. - Oficiálny a certifikovaný partner MAGNIFLEXmagniflex
Myslenická 100
902 03 Pezinok
Slovenská republika

IČO: 36676888
DIČ: 2022252595
IČ DPH: SK2022252595

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vo vložke číslo 42366/B
Bankové spojenie:
Tatra banka
Č.účtu/kód: 292 1855 459/1100
IBAN: SK16 1100 0000 0029 2185 5459
KS: 0008
VS: číslo faktúry

Zodpovedný vedúci: Robert Baričič
Mobil.: +421 903 686 445
E-mail: magnistretch@magnistretch.sk

Prevádzková doba e-shopu:
Pondelok až piatok od 8.00 do 20.00 hod.
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/58 27 21 72
e-mail: ba@soi.sk

Radi Vás privítame aj v našom matracovom štúdiu, kde si môžete výskúšať matrace s odborným výkladom zaškolených pracovníkov.

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok 10h - 18h ( 12h-13h obednajšia prestávka )

Sobota 9h - 12h

Rýchly kontakt

Prihlásenie